Блог О пользователеpolski

Регистрация

Polski blog - Польский блог

 • Spóźniona o 26 lat repatriacja (niektórych) Polaków ze Wschodu http://polski.blog.ru/246110003.html (17.07.2017).

  Spóźniona o 26 lat repatriacja (niektórych) Polaków ze Wschodu: „Cóż stało na przeszkodzie, by sprowadzić do Polski wszystkich chętnych Polaków ze Wschodu?” – Опоздавшая на 26 лет репатриация (некоторых) поляков с Востока: „Что же стало препятствием в том, чтобы привезти в Польшу всех желающих поляков с Востока?” Фото: polski.blog.ru / panslavist.ru

  Według polskich szacunków, w Kazachstanie żyło do niedawna do 100 tys. Polaków, których przodkowie znaleźli się tam przeważnie na skutek nieprzyjaznych działań rządów rosyjskich (carskich) i rządów sowieckich wobec narodu polskiego i Polski [1]. Dlaczego Polacy nie wyjechali z Kazachstanu do Polski na początku lat 90-tych XX w., gdy upadł już Związek Radziecki, a w Polsce ogłoszono niepodległość państwa, wolność narodu i demokrację jako – teoretycznie – sposób rządzenia się obywateli?

  Przecież w roku 1991 funkcjonowały w Polsce kolejno dwa rządy, pierwszy z udziałem, a drugi nawet zdominowany przez przedstawicieli partii Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego (J. Olszewski, J. Eysymontt, A. Glapiński) i partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (W. Chrzanowski, A. Macierewicz, J. Kropiwnicki, Z. Dyka), przy czym w dniu 25.11.1991 r. rozpoczęła się pierwsza kadencja demokratycznie wybranego, niezależnego od ZSRR Sejmu RP (w którym lewica postkomunistyczna SLD i tzw. lewica laicka UD miały łącznie tylko 26,5 % mandatów), a 08.12.1991 r. przywódcy Rosji, Białorusi i Ukrainy podpisali traktat likwidujący ów Związek Radziecki, który właśnie w l. 1989-1991 zezwolił na masową, liczoną w setkach tysięcy osób rocznie repatriację Żydów i Niemców, kontynuowaną również i w latach następnych na obszarze państw byłego ZSRR, w tym także samej Rosji:

  Emigracja z Rosji (Federacji Rosyjskiej) w l. 1980-1999 (w tys. osób). Rys.: Михаил Денисенко, Эмиграция из России по данным зарубежной статистики (Michał Denisenko, Emigracja z Rosji według danych statystyki zagranicznej) http://www.archipelag.ru/ru_mir/volni/4volna/denisenko/

  Cóż zatem stało na przeszkodzie, by sprowadzić do Polski wszystkich chętnych Polaków ze Wschodu?

  Zła wola „kosmopolitycznych” polityków

  Nieżyjący już prof. Andrzej Stelmachowski (zm. w 2009 r.), który był od lutego 2007 r. doradcą ds. Polonii nieżyjącego już prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego (zm. w 2010 r.) oraz prezesem zajmującego się polską diasporą na świecie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (w l. 1990-2008) i marszałkiem Senatu (w l. 1989-1991) – wyjaśnił w grudniu 2007 r. [2], że przeciwko repatriacji Polaków ze Wschodu „były ogromne opory i jednym z poważniejszych argumentów, które podnosili przeciwnicy, była skala bezrobocia w Polsce. Obawiano się, że odwiedzać nas będą ludzie masowo i my z tak dużą rzeszą imigrantów sobie nie poradzimy. W rezultacie ustawa repatriacyjna, jaką w końcu [w 2000 r.] uchwalono [3], była bardzo okrojona. (…) Nie bez znaczenia jest to, że wśród polityków [w Polsce] jest pewna grupa ludzi o nastawieniu nazwałbym kosmopolitycznym, którzy są przeciwni jakimkolwiek przywilejom dawanym na zasadzie narodowościowej”.

  Prof. Stelmachowski miał tu zapewne na myśli tych polityków, którzy przyczynili się także do zablokowania „Senackiego projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia” z 28.04.1999 roku. W haśle „Karta Polaka” w polskiej wersji Wikipedii czytamy, że „Projekt [ten] został natomiast krytycznie oceniony przez rząd Jerzego Buzka i Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego” [4], który w l. 80-tych XX w. był adiunktem w Zakładzie Ekonomii Politycznej Socjalizmu Uniwersytetu Łódzkiego, a w l. 2006-2010 był wiceprzewodniczącym zarządu krajowego nadwiślańskiej partii socjalistów liberalnych Platforma Obywatelska (PO) [5]. Tzw. europosłem z listy PO (od 2004 r.), a potem jej członkiem (od 2009 r.) był również Jerzy Buzek.

  Na skutek złej woli „kosmopolitycznych” polityków repatriacja Polaków ze Wschodu została w minionym ćwierćwieczu praktycznie zahamowana: „dotychczas z pomocą państwa do Polski przyjeżdżało co roku około 20 rodzin (…) czeka się na repatriację 13 lat (…) stanie w tej kolejce jest bezsensowne” – mówił w grudniu 2016 r. w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Robert Wyszyński [6], były dyrektor Instytutu Kresowego, zlikwidowanego 30.06.2009 roku, za kadencji prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz (Platforma Obywatelska), „jako samorządowa instytucja kulturalna miasta stołecznego Warszawy. W takiej formie organizacyjnej przyszło mu działać od 26 października 2006 roku. Prawie trzy lata, wielka szkoda, że w ogromnej części tego czasu jako „dziecko niechciane” w oczach nowego układu władzy miasta stołecznego Warszawy. Prawie stale w trakcie procedur zmierzających do [jego] likwidacji lub [znajdując się] w likwidacji. [7]”

  10 milionów na repatriację, 10 miliardów na armię

  Jednakże, po zwycięstwach w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku, konkurencyjna partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przerwała okres rządów PO i osiągnęła pełnię władzy w Polsce. Dzięki temu, w kwietniu 2017 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o repatriacji [8], co, miejmy nadzieję, pozwoli wreszcie wielu Polakom ze Wschodu przyjechać na stałe na terytorium obecnej Rzeczy Pospolitej. Piotr Kościński pisze jednak w tygodniku „Idziemy” (nr 20/2017) [9], że w sumie będzie ich bardzo niewielu, i że ich droga do Polski nie będzie „usłana różami” – co innego bowiem, gdy milion nisko opłacanych gastarbeiterów przyjeżdża tu corocznie do krótszej czy dłuższej pracy sezonowej, by powrócić potem na Ukrainę, a co innego, gdy rząd warszawski ma przyjąć na swój koszt 1 tys. Polaków ze Wschodu rocznie.

  „Teraz – pisze Kościński – do specjalnych ośrodków repatriacyjnych przez dziesięć najbliższych lat będzie przyjmowanych po tysiąc osób rocznie. Po rocznym pobycie (na razie funkcjonuje jeden [taki ośrodek], w Pułtusku) każda osoba otrzyma po 25 tys. złotych na cele mieszkaniowe. Jeśli więc rodzina będzie liczyć kilka osób, złoży się z tego kwota, która może nawet być podstawą do zakupu mieszkania. A rząd ma rozmawiać z Narodowym Bankiem Polskim w sprawie preferencyjnych kredytów dla repatriantów. Repatrianci nie będą też musieli płacić podatku od ewentualnych darowizn (…) Koszt akcji repatriacyjnej na najbliższe dziesięć lat oszacowano na 385 mln zł [tj. ok. 103 mln dolarów, czyli ok. 10 mln dolarów rocznie].” – Dla porównania dodajmy, że władze Polski wydadzą w 2017 roku na cele wojskowe 37,35 mld złotych, czyli prawie 10 mld dolarów [10].

  Kościński przytacza też opinię wspomnianego już wyżej dra Roberta Wyszyńskiego, pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który stwierdził:
  „Do tej pory przyjmowaliśmy zaledwie do dwustu kilkudziesięciu osób rocznie, z tego zaledwie kilka [osób] na koszt państwa [polskiego]. Teraz ma to być tysiąc [osób] rocznie, czyli 10 tys. w ciągu dziesięciu lat. Można obliczyć, ile lat na przyjazd do Polski poczekają wszyscy zainteresowani w Kazachstanie (…) Rosja przyjmuje ponad 100 tys. osób rocznie, a Niemcy ściągnęły [ze Wschodu], [w tym] także z Kazachstanu, blisko 3 mln ludzi pochodzenia niemieckiego. Do Polski w ostatnich latach trafiło łącznie zaledwie kilka tysięcy Polaków z terytorium byłego ZSRR. (…) Tymczasem zupełnie pominięta została kwestia łączenia rodzin. Jeśli np. w Polsce już są dzieci jakichś starszych ludzi, którzy pozostali w Kazachstanie, to – aby rodzice mogli do nich przyjechać i dostać pomoc [od państwa polskiego] – też muszą trafić do ośrodka [repatriacyjnego], co wydaje się zupełnie niepotrzebne”.

  A repatriantka z Kazachstanu Nina Metelska podkreśliła w cytowanym artykule, że „Adaptacja [do życia w Polsce] nie może polegać na rocznych kursach i szkoleniach [w ośrodkach repatriacyjnych], musi być połączona z pracą. Zarówno ona, jak i inni repatrianci, którzy jakoś się [już] w Polsce urządzili, podkreślają, że nawet tym, którym pomogły samorządy, było bardzo ciężko. I nie tylko z powodów finansowych. Po prostu życie w Polsce jest inne niż w byłych republikach sowieckich; inni są ludzie, inne zwyczaje, a nawet inny klimat. Przybysze z dawnych kołchozów i sowchozów nie zawsze odnajdują się [we współczesnym] polskim rolnictwie, a absolwenci kazachskich uczelni muszą nadrobić różnice programowe.” [9]

  „Dokończenie dzieła” gen. Andersa, czy polityczny pi'ar?

  Cóż można na to powiedzieć? – Naszym zdaniem, władze Polski wykonały tylko tani powyborczy gest propagandowy w stronę Polaków pozostawionych na Wschodzie, a może tylko w stronę tych własnych wyborców, którzy są potomkami polskich mieszkańców Kresów, Kazachstanu i Syberii. Niewykluczone, że Warszawa kierowała się tu także innymi względami, o których wspomnieli zresztą sami inicjatorzy całej tej akcji.

  Jak informowała warszawska Informacyjna Agencja Radiowa IAR, w dniu 09.01.2016 r. zorganizowano w Domu Polonii w Warszawie konferencję prasową „w sprawie kompleksowych założeń polskiej polityki imigracyjnej”, na której wystąpili wspólnie: Ryszard Czarnecki – wieloletni europoseł z ramienia partii ś.p. Andrzeja Leppera Samoobrona RP i partii J. Kaczyńskiego PiS, a w l. 1990-1991 sekretarz redakcji miesięcznika „Głos” (wydawanego przez Antoniego Macierewicza – współzałożyciela prozachodniego Komitetu Obrony Robotników KOR), a jeszcze wcześniej współtwórca prokapitalistyczno-prozachodniego stowarzyszenia i partii RPR/UPR Janusza Korwin-Mikke i wspomnianej już partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe ś.p. W. Chrzanowskiego i A. Macierewicza, oraz Anna Maria Anders – ówczesna kandydatka z ramienia partii PiS na senatora RP, córka (z drugiego małżeństwa z Rusinką Ireną Jarosewicz) słynnego więźnia Łubianki i dowódcy Armii Polskiej w ZSRR (1941-1942) gen. Władysława Andersa, a w l. 1986-2007 żona pułkownika Roberta A. Costa – amerykańskiego attache wojskowego w Rzymie (1982-1985), a następnie przez dwa lata asystenta jednego z wiceministrów obrony USA w Pentagonie, w czasach prezydentury Ronalda Reagana [11].

  Na konferencji tej przedstawiciele mediów dowiedzieli się, że Czarnecki i Anders zaapelowali do rządu PiS o podjęcie jak najszybszych działań na rzecz repatriacji Polaków ze Wschodu i nazwali je „działaniami wyprzedzającymi przyjmowanie imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” [12]. Czyż zatem nie można pomyśleć, że obecna propagandowa akcja niezwykle skromnej liczbowo repatriacji jest nie tyle „dokończeniem dzieła” gen. Andersa, który „wyprowadził z ZSRR 120 tysięcy Polaków” i „całe życie żałował, że nie więcej”, lecz np. stworzeniem sobie przez PiS-owski rząd politycznej „tarczy” przeciwko atakom Komisji Europejskiej, nalegającej na przyjęcie przez Polskę rzeszy bliskowschodnich uchodźców? Pamiętajmy, że prawie rok przed uchwaleniem kwietniowej nowelizacji ustawy o repatriacji, obecny rząd zawiesił pod byle pretekstem („szczyt NATO w Warszawie”) mały ruch graniczny między Polską i Kaliningradem, wskutek czego „Polacy, którzy jechali z Kazachstanu do Polski, na dobre utknęli w obwodzie kaliningradzkim” [13], nie mogąc już wjeżdżać do swej Ojczyzny bez wizy lub procedury repatriacyjnej.

  A przecież każdy rząd, który rzeczywiście chciałby działać w interesie narodu polskiego, w interesie Polaków-Słowian, powinien usilnie i wytrwale dążyć do dobrych stosunków z Rosją i Rosjanami w celu maksymalnego nasycenia województwa kaliningradzkiego Polakami z Polski i ze Wschodu, by w przyszłości to właśnie Polacy (a nie – nie daj Boże! – Niemcy) przejęli ten obszar od Rosji. Każdy polski (tzn. słowiański) rząd starałby się porozumieć z Rosją, by pewnego dnia przyłączyć do Polski to dawne polskie województwo królewieckie (utworzone przez króla Kazimierza Jagiellończyka w czerwcu 1454 r.), choćby nawet ze wszystkimi mieszkającymi tam teraz obywatelami Rosji (polskiego i nie-polskiego pochodzenia), choćby i „do spółki” z marzącą o dostępie do morza Republiką Białorusi!

  Tymczasem, zamiast wysiłków na rzecz sprowadzenia do Kaliningradu szerokich rzesz Polaków – obywateli Rosji i krajów postsowieckich (czyli mających prawo do uzyskania obywatelstwa Rosji), i zamiast otwarcia przed tymi wschodnimi Polakami polskiej granicy w rejonie Kaliningradu, by wykorzystując swoją znajomość języka rosyjskiego i wschodnich realiów mogli oni nawiązywać i rozszerzać gospodarczą i wszelką inną współpracę polsko-rosyjską (oraz polską współpracę z pozostałymi krajami WNP), wchodząc w sposób naturalny w krwioobieg gospodarczy i tkankę społeczną RP – widzimy od 2016 roku coś zupełnie odwrotnego: zamknięcie małego ruchu granicznego z województwem kaliningradzkim, histerię wokół sprawy tzw. korytarza suwalskiego (dzięki któremu Polacy żyjący na Białorusi mogliby uzyskać bezpośredni dostęp do portów i plaż Bałtyku!), przerzucenie oddziałów amerykańskich i brytyjskich z Bawarii do województwa warmińsko-mazurskiego, czyli nad granicę polsko-rosyjską [14], oraz pijarową niemal akcję repatriacji 10 tys. Polaków ze Wschodu, którą w żadnym razie nie można nazwać „dokończeniem dzieła gen. Andersa”, czy wypełnieniem obietnicy premier Szydło: „nie spoczniemy, póki do Polski nie wróci każdy Polak i każda Polka, którzy chcą wrócić”, złożonej przez nią w Pułtusku, w 80. rocznicę deportowania ludności polskiej z Ukraińskiej SRR do Kazachskiej SRR [15].

  Trzeba stworzyć Polakom normalne warunki do życia

  Władze warszawskie nie sprowadzą do obecnej Polski ani 100 tys. Polaków z Kazachstanu, ani 300 tys. z Rosji (a właśnie do Rosji byli zmuszeni uciekać Polacy z niepodległego Kazachstanu w epoce Putina [16]), ani 900 tys. z Białorusi i tyle samo z Ukrainy, ani też 380 tys. z Litwy i Inflant (w sumie było do niedawna na Wschodzie ok. 2,6 mln ludzi polskiego pochodzenia) [17]. Nie tylko dlatego, że żyją oni już często w małżeństwach mieszanych i są po części zasymilowani z miejscowymi społecznościami (narodami), albo częściowo wyjechali już do innych krajów, ale także dlatego, że władze warszawskie prowadzą po 1989 roku politykę zupełnie odwrotną, opartą – jak to ujął w 2012 r. b. premier J. Kaczyński – na „zasadzie likwidowania narodu polskiego” [18], tzn. politykę ograniczania populacji osób narodowości polskiej, poprzez m.in. zawyżanie kosztów życia i wychowywania potomstwa oraz zaniżanie dochodów ludności, przy jednoczesnym otwarciu granic (poza wschodnią) i zachęcaniu Polaków do masowego opuszczania Polski.

  Demografowie w Polsce od wielu lat biją na alarm, system ubezpieczeń społecznych upadł już bezpowrotnie, a przed kwietniem 2016 (tj. przed początkiem wypłat zasiłków „Rodzina 500+”, które tak bardzo lubią Polacy [19]) aż do 22 % polskich dzieci żyło w ubóstwie (według danych UNICEF), przy czym polskie dzieci były ośmiokrotnie uboższe od dzieci niemieckich, a podająca takie dane polska prasa katolicka donosiła, że „Według prognozy ONZ, w 2020 r. liczba mieszkańców Polski wyniesie 37,5 mln, w 2040 r. – 34,2 mln, a za pół wieku będzie nas zaledwie 31 mln, z czego znaczna część będzie wymagać opieki geriatrycznej. Do tego na opiekę tę może zabraknąć pieniędzy. W krótkim czasie możemy się stać jednym z najstarszych wiekowo narodów Europy. Po 2035 r. eksperci przewidują zaledwie dwie osoby płacące składki na jednego emeryta” [20].

  Rząd warszawski musiałby chyba poważnie ograniczyć wywóz zysków z działalności gospodarczej za granicę, wyzysk pracowników, wydatki zbrojeniowe oraz straty powodowane działaniami i zaniechaniami  „nieskutecznej lub szkodliwej biurokracji” (koszty utrzymania której szacowane są przez Centrum im. Adama Smitha na 40 mld złotych, czyli ok. 10,6 mld dolarów rocznie) – gdyby kiedyś zechciał sfinansować transfer i utrzymanie wszystkich chętnych do zamieszkania w Polsce, nie mówiąc już o kosztach wychowywania ich dzieci, które w maju 2017 r. zostały zaktualizowane:

  „Od 176 tys. do 200 tys. złotych [ok. 47-53 tys. dolarów] kosztuje wychowanie jednego dziecka w Polsce (do 18. roku życia), koszt wychowania dwójki potomków to od 317 tys. do 368 tys. złotych [ok. 84-98 tys. dolarów] – szacuje Centrum im. Adama Smitha. (…) koszt wychowania trójki dzieci w 2017 r. wynosi od 422 tys. do 484 tys. złotych [ok. 112-129 tys. dolarów], a dla rodziny z czwórką dzieci – od ok. 528 tys. do 582 tys. złotych [ok. 141-155 tys. dolarów].” [21], a przy tym – o ironio! – w podanych wyżej kosztach ukryty jest podatek VAT, który przy trójce dzieci wynosi ok. 140 tys. złotych [ok. 37 tys. dolarów]. „Są to jedynie koszty podstawowe” – podkreślali eksperci tego Centrum w 2012 roku – a „Jeśli by dodać do tych sum koszty utrzymania i kształcenia [dzieci] na poziomie wyższym [do chwili ukończenia studiów], to wynik należałoby zwiększyć o co najmniej 55 tys. złotych [ok. 14,7 tys. dolarów] na każde dziecko.” [20]

  Czasy, gdy do budowy własnego domu Polak potrzebował trochę kamieni na podmurówkę, trochę cegieł, wapna i parę wozów drewna z tartaku – należą już, niestety, do przeszłości. Teraz trzeba się zadłużyć w żydowskim banku, a ceny mieszkań są niezwykle wysokie – zob.: Как купить квартиру в Польше, если ты иностранец. Инфографика с ценами (Jak kupić mieszkanie w Polsce, jeśli jesteś obcokrajowcem. Infografika z cenami) https://euforyou.biz/posts/2226504 (29.11.2016). Koszty te przerażają, bo w roku 2016 mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych w Polsce wyniosła tylko 2650 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 1912 złotych netto (ok. 457 dolarów netto według średniego kursu NBP z 31.12.2016) – zob.: Praca, zarobki: Ile zarabiają pracownicy szeregowi? http:// www.pulshr.pl/wynagrodzenia/praca-zarobki-ile-zarabiaja-pracownicy-szeregowi,41553.html (16.02.2017). Przy takich zarobkach Polak nie może sobie pozwolić na otwarcie wysokiego kredytu.

  Dla każdego, kto zna Polskę jest jednak oczywiste, że to kraj dogodny dla życia, niezwykle bogaty, obfitujący zarówno w bogactwa nadziemne, jak i podziemne, i Polska powinna bez większego trudu umożliwić przybycie, osiedlenie się i dostatnie życie wszystkim Polakom ze Wschodu, a także wielu polskim emigrantom żyjącym na terytoriach zamorskich. Tak jednak nie jest, a przyczyną tego jest uczestnictwo państwa polskiego (podobnie, jak i rosyjskiego, czy kazachskiego) w międzynarodowym (a właściwie: ponadnarodowym) systemie nadmiernej koncentracji kapitału, którego zasadę działania i zgubne skutki widzimy najlepiej na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie w 2013 r. przeciętna rodzina z grupy 10 % najbogatszych rodzin miała 76 razy większy majątek, niż przeciętna rodzina z grupy 50 % biednych rodzin, a przy tym aż 25 % rodzin amerykańskich nie miało żadnego majątku, tylko długi w średniej wysokości 13 tys. dolarów na rodzinę. [22] „W 1980 roku 1 % najbardziej majętnych Amerykanów zarabiał średnio 27 razy więcej niż 50 % [Amerykanów] na dole, a obecnie jest to 81 razy więcej.” – donosiła na początku 2017 r. Polska Agencja Prasowa [23].

  Pomijając ważną kwestię łączenia polskich rodzin – na co zresztą, jak mówi dr Wyszyński, w kwietniowej nowelizacji ustawy repatriacyjnej nacisku się nie kładzie i nie ma w związku z tym priorytetu dla szybkiego i łatwego łączenia się członków rodzin żyjących w Polsce i na Wschodzie – importowanie polskiej biedy nie jest rozwiązaniem problemu, bo trzeba by tym biednym ludziom zapewnić to wszystko, co miały i czego nie miały te miliony uchodźców z Rzeczypospolitej Polskiej, tułających się od ćwierć wieku po różnych zachodnich krajach i nierzadko nie odnoszących finansowego sukcesu, lecz powiększających olbrzymią populację biedy amerykańskiej, zachodnieuropejskiej czy afrykańskiej. W przeciwnym razie, przybyli ze Wschodu Polacy (czy ich wykształcone już w Polsce dzieci) wcześniej czy później ustawią się w kolejce do ostatecznego wyjazdu na Zachód.

  Taka właśnie sytuacja obserwowana jest nawet w Izraelu, gdzie „Według danych [tamtejszego] Głównego Urzędu Statystycznego, 18 % dzieci i młodzieży, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci repatriowała się z byłego Związku Radzieckiego – nie mieszka już w Izraelu. Jak donosi portal Ynet, chodzi o dziesiątki tysięcy obywateli, którzy przyjechali do Izraela w wieku do 19 lat. Niektórzy z nich wracają do kraju urodzenia, ale większość osiedla się w krajach Ameryki Północnej. Niekiedy obywateli skłania do wyjazdów sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, ale o wiele częściej powodem są ograniczone możliwości ekonomiczne i obawa przed popadnięciem w kilkudziesięcioletnią niewolę, [nieuchronną] przy staraniach o zakup nieruchomości i zapewnienie normalnej przyszłości swoim dzieciom.” [24]

  Ponadto, szeroka akcja repatriacyjna w 72 lata po zakończeniu II wojny światowej i w 26 lat po upadku Związku Radzieckiego miała by wielki sens, gdyby Polacy ze Wschodu mogli po prostu przyjechać przez otwartą specjalnie dla nich „żelazną kurtynę” i zacząć żyć na wsi, prawdziwie po polsku. Niestety, założenie dzisiaj własnego gospodarstwa rolnego, czy nawet własnej małej firmy na prowincji – będzie w Polsce naprawdę trudne. Przybysze ze Wschodu – niczym powojenni „dipisi” [25] – trafią do ośrodków dla repatriantów, gdzie zostaną pouczeni, czym naprawdę jest ta dzisiejsza Polska i jakie obowiązki aż do śmierci ma w niej statystyczny Polak-najemnik, a skutek będzie taki, że chcący pozostać i żyć w Polsce, będą musieli stać się takimi, jak my i wiele razy pomyślą: „Po co mi to było!”

  Podsumowując, Kazachowie mogą się chyba nie obawiać, że w wyniku tegorocznej nowelizacji polskiej ustawy o repatriacji ubędą im z kraju wszystkie polskie „tęgie umysły”, chociaż niewątpliwą rację ma docent Bułat Sułtanow, dyrektor Instytutu Badań Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej (IMiRS) przy Uniwersytecie Kazachstańsko-Niemieckim (KNU) w Ałma-Acie, mówiąc: „Procesy migracyjne nie dadzą się wytłumaczyć caratem i okresem sowieckim [w historii] krajów regionu (...) Ludzie nie są winni temu, że od ponad 25 lat są wciągnięci w procesy zachodzące na obszarze postsowieckim, gdzie władze nie mogą stworzyć normalnych warunków do życia” [26].

  To samo mogą też dziś powiedzieć Rosjanie, Polacy czy Amerykanie.

  Grzegorz Grabowski

  Przypisy / Примечания: http://polski.blog.ru/246110003/411462093#comm_411462093 (17.07.2017).

  [1] – Niektórzy badacze uważają, że oficjalna liczebność Polaków w Kazachskiej SRR mogła być zaniżona m. in. ze względu na niechęć Polaków do rejestrowania w oficjalnej sowieckiej dokumentacji swojej prawdziwej tożsamości etnicznej oraz ze względu na łatwość zmiany zgłoszonej narodowości na inną, na przykład ukraińską czy rosyjską – zob.: Krystyna Iglicka, Are They Fellow Countrymen or Not? The Migration of Ethnic Poles from Kazakhstan to Poland (Czy to są rodacy, czy nie? Migracja etnicznych Polaków z Kazachstanu do Polski), „The International Migration Review” Nr 4/1998, s. 1000-1001. https://www.jstor.org/stable/2547669
  Podstawowe informacje – zob.:
  Поляки в Казахстане https:// ru.wikipedia.org/wiki/Поляки_в_Казахстане
  Poles in the Soviet Union https://en.wikipedia.org/wiki/Poles_in_the_Soviet_Union
  Н.В. Петров, А.Б. Рогинский, «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. http://old.memo.ru/history/polacy/00485art.htm
  Польська операція НКВС https:// uk.wikipedia.org/wiki/Польська_операція_НКВС
  Репрессии по «национальным линиям» в СССР (1937-1938) https:// ru.wikipedia.org/wiki/Репрессии_по_«национальным_линиям»_в_СССР_(1937—1938)
  Territories of Poland annexed by the Soviet Union https://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_Poland_annexed_by_the_Soviet_Union
  Радянська анексія західноукраїнських земель https:// uk.wikipedia.org/wiki/Радянська_анексія_західноукраїнських_земель
  Soviet repressions of Polish citizens (1939–1946) https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_repressions_of_Polish_citizens_(1939–1946)

  [2] – Andrzej Stelmachowski o Karcie Polaka http:// www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ludzie-prezydenta/wypowiedzi-doradcow/archiwum-wywiadow-doradcow/andrzej-stelmachowski-o-karcie-polaka/ (XII 2007).

  [3] – Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118) http:// isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20001061118&type=1

  [4] – Karta Polaka https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Polaka (d. 06.2017); zob. także:
  Stanowisko Rządu [Jerzego Buzka z dn. 19.06.2001] wobec senackiego projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia (druki nr 1206-2641)  http:// orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/8af70e7fca8ea6b3c125658e0038e26c/c0935edb35260cb5c1256a720033b0d9/$file/1206-2641-x.pdf
  Opinia [z dn. 28.02.2001] Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego do sprawozdania [sejmowej] Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Łączności z Polakami za Granicą (druk nr 2641) o senackim projekcie ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia (druk nr 1206) http:// orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/d0ee93dacc85313dc125695b00345e83/83c2f83c6babeb31c1256a0600412d78/$file/2641.pdf

  [5] – Jacek Saryusz-Wolski https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Saryusz-Wolski (d. 06.2017).

  [6] – Nowa ustawa repatriacyjna. Polacy w końcu wrócą do ojczyzny http:// www.polskieradio.pl/130/2792/Artykul/1699536,Nowa-ustawa-repatriacyjna-Polacy-w-koncu-wroca-do-ojczyzny (02.12.2016).
  Robert Wyszyński https:// pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Wyszyński (d. 06.2017). Zob. także: Robert Wyszyński, Repatriacja dla wybranych http://www.naszdziennik.pl/mysl/59763,repatriacja-dla-wybranych.html (16.11.2013).

  [7] – Został zlikwidowany Instytut Kresowy w Warszawie http:// www.poloniarosji.ru/ru/aktualnosci/56/Zostal-zlikwidowany-Instytut-Kresowy-w-Warszawie (31.07.2009).

  [8] – Zob.: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw http:// dziennikustaw.gov.pl/du/2017/858/1 (ogłoszona 28.04.2017 r. w Dz. U. z 2017 r., poz. 858).
  Powyższa ustawa zmienia następujące akty prawne: http:// www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.084.0000858,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-repatriacji-oraz-niektorych-innych-ustaw.html (d. 06.2017).

  [9] – Piotr Kościński, Z Kazachstanu droga daleka, Tygodnik „Idziemy” nr 20/2017 z dn. 14.05.2017 r. http://www.idziemy.pl/polityka/z-kazachstanu-droga-daleka (10.05.2017). Zob. także: Piotr Kościński: Młodzi Polacy z Kazachstanu chcieliby zamieszkać w Polsce, ale boją się, że zostaną źle przyjęci http://wnet.fm/2017/06/10/piotr-koscinski-mlodzi-polacy-kazachstanu-chcieliby-zamieszkac-polsce-boja-sie-o-zostana-przyjeci/ (10.06.2017). Piotr Kościński o repatriacji Polaków z Kazachstanu http://www.rp.pl/artykul/682774-Piotr-Koscinski-o-repatriacji-Polakow-z-Kazachstanu.html (04.07.2011).

  [10] – Podział budżetu MON na 2017 rok. Resort wydał decyzję http:// www.defence24.pl/532368,podzial-budzetu-mon-na-2017-rok-resort-wydal-decyzje (01.02.2017).

  [11] – Col. Robert A. Costa, 73; decorated veteran (Płk Robert A. Costa, 73; odznaczony weteran) http://wellesley.wickedlocal.com/x986380693 (26.07.2007).

  [12] – Zob.: Córka gen. Władysława Andersa: wzywamy rząd do repatriowania Polaków ze Wschodu http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1567943/ (09.01.2016).

  [13] – Zob.: Польша временно ввела контроль на границах с Евросоюзом из-за саммита НАТО (Polska tymczasowo wprowadziła kontrole na granicach z Eurosojuzem z powodu szczytu NATO) https://ria.ru/world/20160704/1457815660.html (04.07.2016); Irina Czajko, Dlaczego zablokowano mały ruch graniczny między Polską i Rosją? https://sptnkne.ws/duta (09.01.2017); Marek Kozubal, Polacy z Kazachstanu utknęli w obwodzie kaliningradzkim http://www.rp.pl/Repatrianci/311039834-Polacy-z-Kazachstanu-utkneli-w-obwodzie-kaliningradzkim.html (03.11.2016).

  [14] – Amerykańscy i brytyjscy żołnierze w Polsce. Będą stacjonować w Orzyszu http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-26/zolnierze-z-kontyngentu-nato-dotarli-do-wroclawia/ (26.03.2017).

  [15] – Premier Szydło: Nie spoczniemy, póki do Polski nie wróci każdy Polak http:// telewizjarepublika.pl/premier-szydlo-nie-spoczniemy-poki-do-polski-nie-wroci-kazdy-polak,35344.html (03.07.2016).

  [16] – Jesteśmy frajerami bez pamięci. Rozmowa na temat repatriacji Polaków ze Wschodu z dr. Robertem Wyszyńskim http://rebelya.pl/post/8395/jestesmy-frajerami-bez-pamieci-rozmowa-na-temat (11.06.2015).

  [17] – Zob. wyliczenia prof. Piotra Eberhardta: http:// www.wspolnota-polska.org.pl/szukaj?s=Piotr+Eberhardt&sb=szukaj (d. 06.2017). Oraz:
  Kraj / Szacunkowa liczba Polaków / Oficjalna liczba Polaków
  ----------------------------
  Armenia        1 200
  Azerbejdżan        1 000
  Białoruś             900 000     396 000 (3,9%, 1999)
  Estonia                       5 000         2 193 (0,1%, 2000)
  Finlandia         5 000
  Gruzja/Abchazja   6 000
  Kazachstan     100 000      47 297 (3,16%, 1999)
  Kirgistan         1 400
  Litwa                   300 000     235 000 (6,7%, 2001)
  Łotwa                     75 000        60 416 (2,5%, 2000)
  Mołdawia       10 000
  Rosja                   300 000        95 000 (<1%, 1989)
  Tadżykistan         2 000
  Turkmenistan         5 000
  Ukraina     900 000      144 100 (0,3%, 2001)
  Uzbekistan         5 000
  -------------------------------
  Razem:            2 616 600
  Na podstawie: Polonia w liczbach. Polska Diaspora na świecie (dane szacunkowe 2007) http:// liveweb.archive.org/web/20160306041430/http:// archiwum.wspolnotapolska.org.pl/?id=pwko00 ; Перепись населения Казахстана (1999) – (Spis ludności Kazachstanu (1999)) https:// ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Казахстана_(1999) (d. 06.2017).

  [18] – Jarosław Kaczyński: to jest likwidowanie narodu polskiego http:// wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-to-jest-likwidowanie-narodu-polskiego/274h0 (27.03.2012).

  [19] – Что любят поляки? (Co lubią Polacy?) https://yvision.kz/post/770972 (23.06.2017).

  [20] – Monika Florek-Mostowska, Brak dzieci brak przyszłości, Tygodnik „Idziemy” nr 25/2012 z dn. 17.06.2012 r. http://idziemy.pl/spoleczenstwo/brak-dzieci-brak-przyszlosci (13.06.2012).

  [21] – Ile kosztuje wychowanie dziecka? http://www.idziemy.pl/gospodarka/ile-kosztuje-wychowanie-dziecka- (01.06.2017).

  [22] – Obliczono ile pieniędzy mają wszyscy Amerykanie. Dysproporcje przerażają https:// reporters.pl/2021/obliczono-ile-pieniedzy-maja-wszyscy-amerykanie-dysproporcje-porazaja/ (29.08.2016).

  [23] – USA: rośnie przepaść między bogatymi i biednymi http:// wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-rosnie-przepasc-miedzy-bogatymi-i-biednymi/p9jlwk7 (01.01.2017).

  [24] – Дети репатриантов массово покидают Израиль (Dzieci repatriantów masowo opuszczają Izrael) http://www.israeleco.com/deti-repatriantov-massovo-pokidayut-izrail/ (07.06.2017).

  [25] – „Dipisi” – od ang. Displaced Persons, DP – „di-pi” – zob.: Dipisi https://pl.wikipedia.org/wiki/Dipisi (d. 06.2017). Zob. także: „W Polsce jestem nikim, ja to już zrozumiałam” – wywiad z Wiktorią Charczenko, Polką z Donbasu http://narodowcy.net/publicystyka/w-polsce-jestem-nikim-ja-to-juz-zrozumialam-wywiad-z-wiktoria-charczenko-polka-z-donbasu-3 (07.10.2015).

  [26] – Владислав Юрицын, Миграция: из Казахстана уезжают умы, а прибывает неквалифицированная рабочая сила (Władysław Juricyn, Migracja: z Kazachstanu wyjeżdżają [tęgie] umysły, a przyjeżdża niewykwalifikowana siła robocza) https://zonakz.net/2017/05/25/migraciya-iz-kazaxstana-uezzhayut-umy-a-pribyvaet-nekvalificir


 • 17 июля 2017|02:11|ссылка

  Spóźniona o 26 lat repatriacja (niektórych) Polaków ze Wschodu - Опоздавшая на 26 лет репатриация (некоторых) поляков с Востока http://polski.blog.ru/246110003.html (17.07.2017).

  Przypisy 01-26: / Примечания 01-26:

  [1] – Niektórzy badacze uważają, że oficjalna liczebność Polaków w Kazachskiej SRR mogła być zaniżona m. in. ze względu na niechęć Polaków do rejestrowania w oficjalnej sowieckiej dokumentacji swojej prawdziwej tożsamości etnicznej oraz ze względu na łatwość zmiany zgłoszonej narodowości na inną, na przykład ukraińską czy rosyjską / Некоторые исследователи считают, что официальная численность поляков в Казахской ССР могла быть занижена из-за, между прочим, нежелания поляков записывать в официальной советской документации свою истинную этническую идентичность и ещё из-за легкости изменения заявленной национальности на другую, например, украинскую или русскую – zob./см.: Krystyna Iglicka, Are They Fellow Countrymen or Not? The Migration of Ethnic Poles from Kazakhstan to Poland (Czy to są rodacy, czy nie? Migracja etnicznych Polaków z Kazachstanu do Polski / Кристина Иглицка, Разве это земляки или нет? Миграция этнических поляков из Казахстана в Польшу), „The International Migration Review” № 4/1998, с. 1000-1001. https://www.jstor.org/stable/2547669

  Podstawowe informacje / Основная информация на эту тему – zob./см.:
  Поляки в Казахстане https:// ru.wikipedia.org/wiki/Поляки_в_Казахстане
  Poles in the Soviet Union https://en.wikipedia.org/wiki/Poles_in_the_Soviet_Union
  Н.В. Петров, А.Б. Рогинский, «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. http://old.memo.ru/history/polacy/00485art.htm
  Польська операція НКВС https:// uk.wikipedia.org/wiki/Польська_операція_НКВС
  Репрессии по «национальным линиям» в СССР (1937-1938) https:// ru.wikipedia.org/wiki/Репрессии_по_«национальным_линиям»_в_СССР_(1937—1938)
  Territories of Poland annexed by the Soviet Union https://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_Poland_annexed_by_the_Soviet_Union
  Радянська анексія західноукраїнських земель https:// uk.wikipedia.org/wiki/Радянська_анексія_західноукраїнських_земель
  Soviet repressions of Polish citizens (1939–1946) https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_repressions_of_Polish_citizens_(1939–1946)

  [2] – Andrzej Stelmachowski o Karcie Polaka (Андрей Стельмаховски о Карте поляка) http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ludzie-prezydenta/wypowiedzi-doradcow/archiwum-wywiadow-doradcow/andrzej-stelmachowski-o-karcie-polaka/ (XII 2007).

  [3] – Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118) – (Закон от 9 ноября 2000 г. о репатриации („Dziennik Ustaw RP” – „Законодательный Вестник Польской Речи Посполитой” с 2000 г. № 106, поз. 1118)) http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20001061118&type=1

  [4] – Karta Polaka (Карта поляка) https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Polaka (д. 06.2017); zob. także/см. также:
  Stanowisko Rządu [Jerzego Buzka z dn. 19.06.2001] wobec senackiego projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia (druki nr 1206-2641) – (Позиция Правительства [Юрия Бузка от 19.06.2001] в отношении сенатского проекта закона о Карте поляка и порядке определения принадлежности к Польскому Народу людей польской национальности или польского происхождения (печати № 1206-2641)) http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/8af70e7fca8ea6b3c125658e0038e26c/c0935edb35260cb5c1256a720033b0d9/$file/1206-2641-x.pdf

  Opinia [z dn. 28.02.2001] Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego do sprawozdania [sejmowej] Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Łączności z Polakami za Granicą (druk nr 2641) o senackim projekcie ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia (druk nr 1206) – (Мнение [от 28.02.2001] Секретаря Комитета по европейской интеграции Яцка Сариуш-Вольского в отношении доклада [сеймовой] Комиссии администрации и внутренних дел и связи с поляками за рубежом (печать № 2641) о сенатском проекте закона о Карте поляка и порядке определения принадлежности к Польскому Народу людей польской национальности или польского происхождения (печать № 1206)) http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/d0ee93dacc85313dc125695b00345e83/83c2f83c6babeb31c1256a0600412d78/$file/2641.pdf

  [5] – Сариуш-Вольский, Яцек (Saryusz-Wolski, Jacek) https:// ru.wikipedia.org/wiki/Сариуш-Вольский,_Яцек (д. 06.2017).

  [6] – Nowa ustawa repatriacyjna. Polacy w końcu wrócą do ojczyzny (Новый репатриационный закон. Поляки, в конце концов, вернуться на родину) http://www.polskieradio.pl/130/2792/Artykul/1699536,Nowa-ustawa-repatriacyjna-Polacy-w-koncu-wroca-do-ojczyzny (02.12.2016).
  Robert Wyszyński (Роберт Вышиньски) https:// pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Wyszyński (д. 06.2017). Zob. także/См. также: Robert Wyszyński, Repatriacja dla wybranych (Роберт Вышиньски, Репатриация для избранных) http://www.naszdziennik.pl/mysl/59763,repatriacja-dla-wybranych.html (16.11.2013).

  [7] – Został zlikwidowany Instytut Kresowy w Warszawie (Был ликвидирован Кресовый институт в Варшаве) http://www.poloniarosji.ru/ru/aktualnosci/56/Zostal-zlikwidowany-Instytut-Kresowy-w-Warszawie (31.07.2009).

  [8] – Zob./См.: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw [ogłoszona 28.04.2017 r. w Dz. U. z 2017 r., poz. 858] – (Закон от 7 апреля 2017 г. о внесении изменений в закон о репатриации и в некоторые другие законы [обнародован 28.04.2017 г. в „Dzienniku Ustaw RP” – „Законодательном Вестнике Польской Речи Посполитой” от 2017 г., поз. 858]) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/858/1
  Powyższa ustawa zmienia następujące akty prawne: / Этот закон изменяет следующие правовые акты: http:// www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.084.0000858,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-repatriacji-oraz-niektorych-innych-ustaw.html (д. 06.2017).

  [9] – Piotr Kościński, Z Kazachstanu droga daleka, Tygodnik „Idziemy” nr 20/2017 z dn. 14.05.2017 r. (Пётр Косьциньски, Из Казахстана путь далёк, Еженедельник „Idziemy” – „Идём” № 20/2017 от 14 мая 2017 г.) http://www.idziemy.pl/polityka/z-kazachstanu-droga-daleka (10.05.2017). Zob. także/См. также: Piotr Kościński: Młodzi Polacy z Kazachstanu chcieliby zamieszkać w Polsce, ale boją się, że zostaną źle przyjęci (Пётр Косьциньски: Молодые поляки из Казахстана хотели бы жить в Польше, но боятся, что будут плохо приняты) http://wnet.fm/2017/06/10/piotr-koscinski-mlodzi-polacy-kazachstanu-chcieliby-zamieszkac-polsce-boja-sie-o-zostana-przyjeci/ (10.06.2017). Piotr Kościński o repatriacji Polaków z Kazachstanu (Пётр Косьциньски о репатриации поляков с Казахстана) http://www.rp.pl/artykul/682774-Piotr-Koscinski-o-repatriacji-Polakow-z-Kazachstanu.html (04.07.2011).

  [10] – Podział budżetu MON na 2017 rok. Resort wydał decyzję (Распределение бюджета Минобороны на 2017 год. Ведомство вынесло решение) http:// www.defence24.pl/532368,podzial-budzetu-mon-na-2017-rok-resort-wydal-decyzje (01.02.2017).

  [11] – Col. Robert A. Costa, 73; decorated veteran (Płk Robert A. Costa, 73; odznaczony weteran / П-к Роберт А. Коста, 73; награждённый ветеран) http://wellesley.wickedlocal.com/x986380693 (26.07.2007).

  [12] – Zob.: Córka gen. Władysława Andersa: wzywamy rząd do repatriowania Polaków ze Wschodu (Дочь ген. Владислава Андерса: мы призываем правительство к репатриации поляков с Востока) http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1567943/ (09.01.2016).

  [13] – Zob.: Польша временно ввела контроль на границах с Евросоюзом из-за саммита НАТО (Polska tymczasowo wprowadziła kontrole na granicach z Eurosojuzem z powodu szczytu NATO) https://ria.ru/world/20160704/1457815660.html (04.07.2016); Irina Czajko, Dlaczego zablokowano mały ruch graniczny między Polską i Rosją? (Ирина Чайко, Почему заблокировали малое приграничное передвижение между Польшей и Россией?) https://sptnkne.ws/duta (09.01.2017); Marek Kozubal, Polacy z Kazachstanu utknęli w obwodzie kaliningradzkim (Марек Козубаль, Поляки из Казахстана застряли в Калининградской области) http://www.rp.pl/Repatrianci/311039834-Polacy-z-Kazachstanu-utkneli-w-obwodzie-kaliningradzkim.html (03.11.2016).

  [14] – Amerykańscy i brytyjscy żołnierze w Polsce. Będą stacjonować w Orzyszu (Американские и британские солдаты в Польше. Они будут размещены в Ожише) http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-26/zolnierze-z-kontyngentu-nato-dotarli-do-wroclawia/ (26.03.2017).

  [15] – Premier Szydło: Nie spoczniemy, póki do Polski nie wróci każdy Polak (Премьер-министр Шидло: Мы не остановимся, пока не вернётся в Польшу каждый поляк) http:// telewizjarepublika.pl/premier-szydlo-nie-spoczniemy-poki-do-polski-nie-wroci-kazdy-polak,35344.html (03.07.2016).

  [16] – Jesteśmy frajerami bez pamięci. Rozmowa na temat repatriacji Polaków ze Wschodu z dr. Robertem Wyszyńskim (Мы – фраеры без памяти. Беседа с доктором Робертом Вышинским о репатриации поляков с Востока) http://rebelya.pl/post/8395/jestesmy-frajerami-bez-pamieci-rozmowa-na-temat (11.06.2015).

  [17] – Zob. wyliczenia prof. Piotra Eberhardta: / См. данные проф. Петра Эберхардта (Piotr Eberhardt): http://www.wspolnota-polska.org.pl/szukaj?s=Piotr+Eberhardt&sb=szukaj (д. 06.2017). Oraz: / А также:
  Kraj / Szacunkowa liczba Polaków / Oficjalna liczba Polaków
  Страна / Приблизительное число поляков / Официальное число поляков
  ----------------------------
  Армения 1 200
  Азербайджан 1 000
  Беларусь 900 000 396 000 (3,9%, 1999)
  Эстония 5 000 2 193 (0,1%, 2000)
  Финляндия 5 000
  Грузия/Абхазия 6 000
  Казахстан 100 000 47 297 (3,16%, 1999)
  Кыргызстан 1 400
  Литва 300 000 235 000 (6,7%, 2001)
  Латвия 75 000 60 416 (2,5%, 2000)
  Молдова 10 000
  Россия 300 000 95 000 (< 1%, 1989)
  Таджикистан 2 000
  Туркменистан 5 000
  Украина 900 000 144 100 (0,3%, 2001)
  Узбекистан 5 000
  ---------------------------------
  Razem / Сумма: 2 616 600
  Na podstawie/По материялам: Polonia w liczbach. Polska Diaspora na świecie (dane szacunkowe 2007) – (Полония в цифрах. Польская Диаспора в мире (данные приблизительные 2007)) http://liveweb.archive.org/web/20160306041430/http://archiwum.wspolnotapolska.org.pl/?id=pwko00 ; Перепись населения Казахстана (1999) – (Spis ludności Kazachstanu (1999)) https:// ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Казахстана_(1999) (д. 06.2017).

  [18] – Jarosław Kaczyński: to jest likwidowanie narodu polskiego (Ярослав Качиньски: это ликвидирование польского народа) http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-to-jest-likwidowanie-narodu-polskiego/274h0 (27.03.2012).

  [19] – Что любят поляки? (Co lubią Polacy?) https://yvision.kz/post/770972 (23.06.2017).

  [20] – Monika Florek-Mostowska, Brak dzieci brak przyszłości, Tygodnik „Idziemy” nr 25/2012 z dn. 17.06.2012 r. (Моника Флорек-Мостовска, Нет детей, нет будущего, Еженедельник „Idziemy” – „Идём” № 25/2012 от 17 июня 2012 г.) http://idziemy.pl/spoleczenstwo/brak-dzieci-brak-przyszlosci (13.06.2012).

  [21] – Ile kosztuje wychowanie dziecka? (Сколько стоит воспитание ребенка?) http://www.idziemy.pl/gospodarka/ile-kosztuje-wychowanie-dziecka- (01.06.2017).

  [22] – Obliczono ile pieniędzy mają wszyscy Amerykanie. Dysproporcje przerażają (Подсчитали сколько денег имеют все американцы. Диспропорции пугают) https://reporters.pl/2021/obliczono-ile-pieniedzy-maja-wszyscy-amerykanie-dysproporcje-porazaja/ (29.08.2016).

  [23] – USA: rośnie przepaść między bogatymi i biednymi (США: растет пропасть между богатыми и бедными) http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-rosnie-przepasc-miedzy-bogatymi-i-biednymi/p9jlwk7 (01.01.2017).

  [24] – Дети репатриантов массово покидают Израиль (Dzieci repatriantów masowo opuszczają Izrael) http://www.israeleco.com/deti-repatriantov-massovo-pokidayut-izrail/ (07.06.2017).

  [25] – „Dipisi” – od ang. Displaced Persons, DP – „di-pi” – zob.: Dipisi https://pl.wikipedia.org/wiki/Dipisi (d. 06.2017). „Диписы” – от англ. Displaced Persons, DP – „ди-пи” – см.: Перемещённое лицо https:// ru.wikipedia.org/wiki/Перемещённое_лицо (д. 06.2017). Zob. także/См. также: „W Polsce jestem nikim, ja to już zrozumiałam” – wywiad z Wiktorią Charczenko, Polką z Donbasu – („В Польше я – никто, я это уже поняла” – интервью с Викторией Харченко, полькой из Донбасса) http://narodowcy.net/publicystyka/w-polsce-jestem-nikim-ja-to-juz-zrozumialam-wywiad-z-wiktoria-charczenko-polka-z-donbasu-3 (07.10.2015).

  [26] – Владислав Юрицын, Миграция: из Казахстана уезжают умы, а прибывает неквалифицированная рабочая сила (Władysław Juricyn, Migracja: z Kazachstanu wyjeżdżają [tęgie] umysły, a przyjeżdża niewykwalifikowana siła robocza) https://zonakz.net/2017/05/25/migraciya-iz-kazaxstana-uezzhayut-umy-a-pribyvaet-nekvalificirovannaya-rabochaya-sila/ (25.05.2017).
  .