Блог О пользователеpolski

Регистрация

Polski blog - Польский блог

 • Stanisław Iwanow o akcji Trumpa w Syrii – Станислав Иванов об акции Трампа в Сирии  http://polski.blog.ru/225836035.html (13.04.2017).

  „Gdzie są dowody zastosowania broni chemicznej przez wojsko syryjskie? Nie ma ich. A pogwałcenie prawa międzynarodowego jest. To fakt oczywisty. Bez sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ dokonano uderzenia na suwerenny kraj.” (prezydent Włodzimierz Putin, tass.ru, 12.04.2017).
  „Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране.” (президент Владимир Путин, tass.ru, 12.04.2017).

  „Eksperci OPCW [Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej] potwierdzili zniszczenie 10 z 12 obiektów używanych [w Syrii] do przechowywania i produkcji broni chemicznej. Do pozostałych dwóch obiektów władze syryjskie nie mają dostępu, ponieważ znajdują się one na terenach kontrolowanych przez tzw. opozycję. Z tego powodu OPCW nie może potwierdzić faktu zniszczenia w nich broni chemicznej” (generał-pułkownik Sergiusz Rudskoj, szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, tass.ru, 11.04.2017).
  „Из 12 объектов, использовавшихся [в Сирии] для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия] подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия” (генерал-полковник Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, tass.ru, 11.04.2017).

  Wojna syryjska wyniszcza miejscową ludność i jest niepotrzebnie przedłużana, ponieważ – jak pisze Stanisław M. Iwanow – „każdy proces pokojowy dla zażegnania konfliktu w Syrii doprowadzi do obalenia nie tylko Baszara Asada, ale i rządów reprezentowanej przez niego mniejszości alawickiej, a była partia władzy Baas zostanie zakazana”.  Сирийская война уничтожает местное население и продолжена напрасно, ибо, – как пишет Станислав М. Иванов – „любой мирный процесс по урегулированию конфликта в Сирии приведет к отстранению от власти не только Башара Асада, но и представляемое им алавитское меньшинство, а бывшая партия власти Баас будет запрещена”. Фото: polski.blog.ru / vestikavkaza.ru

  Waszyngton wydaje wyrok na Damaszek, a sam popełnia nie mniej poważne przestępstwa

  Ataki sił powietrznych Syrii na obrzeżach miejscowości Chan-Szejchun w prowincji Idlib w dniu 4 kwietnia 2017 roku doprowadziły do zniszczeń budynków mieszkalnych, szpitala, śmierci ponad 72 cywilnych mieszkańców i zatrucia kilkuset następnych, wśród których była znaczna liczba kobiet i dzieci. Według zeznań ofiar i świadków, a także biorąc pod uwagę szereg zewnętrznych objawów i wyników sekcji zwłok ofiar w tureckich szpitalach, stwierdzono, że śmierć większości ofiar nastąpiła w wyniku zetknięcia się z bojową substancją toksyczną o działaniu paraliżującym – sarinem. W poprzednich latach, organizacje międzynarodowe co najmniej trzykrotnie stwierdziły użycie sarinu przez syryjskie wojska rządowe (21.03.2013 r. na przedmieściach Damaszku ponad tysiąc osób stało się ofiarami ataku rakiet typu „ziemia-ziemia”), a w pięciu przypadkach pochodzenie środków trujących  nie zostało ustalone. Inspektorzy ONZ i Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) przystąpili do zbierania i analizowania informacji o ostatnim incydencie i – jak na razie – powstrzymują się od jakichkolwiek komentarzy i wstępnych wniosków.

  Oficjalni przedstawiciele rządu syryjskiego i Ministerstwa Obrony Rosji potwierdzili udział sił powietrznych Syrii w ataku na północną część miasta Chan-Szejchun, gdzie, według ich danych, znajdowali się bojownicy syryjskiej opozycji, magazyn amunicji i zgrupowanie sprzętu wojskowego. Trafienie jednej z rakiet w zakład produkcji min, napełnianych bojowymi substancjami trującymi, miało – jakoby – doprowadzić do lokalnego skażenia środowiska i zatrucia ludności cywilnej. Informacja ta nie została jeszcze potwierdzona danymi pochodzącymi z obiektywnej kontroli (zdjęcia z samolotów bezzałogowych, wywiad kosmiczny) i zeznaniami świadków. Na kadrach wideo z miejsca wydarzeń nie odnotowano też bojowników, obiektów wojskowych, obiektów inżynierskich, hal magazynowych i produkcyjnych, uszkodzonego sprzętu wojskowego, rozerwanych min czy kontenerów z komponentami [do produkcji] broni chemicznej. Na zdjęciach można zobaczyć tylko domy, wąskie uliczki, jezdnię z lejem po eksplozji, zatrutych gazami mieszkańców. Niezależni eksperci odnieśli się sceptycznie do wersji Ministerstwa Obrony Rosji, albowiem, ich zdaniem, trafienie bomby lotniczej lub rakiety w minę chemiczną czy kontener z jej komponentami zniszczyłoby – najprawdopodobniej – owe substancje chemiczne.

  Wielu obserwatorów podkreśla, że z powodów politycznych Baszarowi Asadowi niewygodnie było wydawać rozkaz użycia broni chemicznej. Z takim argumentem można się zgodzić, jednakże nie należy wykluczać tego, że ukryte przed zniszczeniem pozostałości [zapasów] substancji trujących mogły być użyte przez generałów syryjskich – zwolenników kontynuowania wojny z opozycją. Rzecz w tym, że osiągnięte z wielkim trudem 30 grudnia 2016 roku względne zawieszenie broni w Syrii najwyraźniej nie zadowala alawickiego klanu i baasistowskiej wierchuszki [1] w otoczeniu Baszara Asada. Zarówno oni, jak również ich sponsorzy z Teheranu, doskonale zdają sobie sprawę, że każdy proces pokojowy w sprawie uregulowania konfliktu w Syrii doprowadzi do obalenia nie tylko Baszara Asada, ale i rządów reprezentowanej przez niego mniejszości alawickiej, a była partia władzy Baas zostanie zakazana, jak to już miało miejsce w Iraku. Ponadto, nie można wykluczyć prześladowań sądowych i pozasądowych, zastosowania przemocy i represji przez nowe władze w stosunku do obecnych syryjskich urzędników i funkcjonariuszy struktur siłowych. W rezultacie – Iran i libański Hezbollah będą musieli wynieść się z Syrii. Dlatego też w otoczeniu Asada bardzo silną pozycję zachowują „jastrzębie” – zwolennicy kontynuowania wojny domowej, aż do całkowitego rozgromienia opozycji. To właśnie oni mogli sprowokować nowy etap napięć pomiędzy Damaszkiem i Zachodem.

  Już następnego dnia, 5 kwietnia 2017 roku, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wielka Brytania, USA i Francja przedstawiły projekt rezolucji wzywającej do natychmiastowego przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tego tragicznego incydentu i podjęcia odpowiednich działań. Jednakże przedstawiciele Rosji i Chin uznali, że rezolucja o takiej treści jest niekonieczna. Zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Włodzimierz Safronkow oświadczył, że Rosja stoi na jasnych i jednoznacznych pozycjach: użycie broni chemicznej przez kogokolwiek jest absolutnie nie do przyjęcia, niezależnie od okoliczności. Safronkow podkreślił, że sprawcy tego rodzaju przestępstw powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Opowiedział się on również za przeprowadzeniem obiektywnego śledztwa przez grupę dochodzeniową, skład której byłby zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a także wezwał Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) do zrezygnowania z praktyki „działań śledczych na odległość”. Przedstawiciel Syrii zdecydowanie odrzucił oskarżenia USA i Wielkiej Brytanii (i wielu innych krajów) pod adresem swojego kraju, stwierdzając, że Damaszek jest także zainteresowany bezstronnym śledztwem w sprawie przedmiotowej tragedii i prosi o natychmiastowe wysłanie ekspertów OPCW na miejsce zdarzenia.

  Tymczasem, prezydent USA Donald Trump doszedł do wniosku, że dostępne mu dane świadków z miejsca tragedii w Chan-Szejchun są wystarczające, żeby oskarżyć Damaszek o kolejny akt zastosowania przezeń broni chemicznej i dokonać uderzenia odwetowego. W nocy na 07.04.2017 r. okręty wojenne USA na Morzu Śródziemnym wystrzeliły 59 rakiet Tomahawk na bazę lotniczą Szajrat w syryjskiej prowincji Homs, z której – jakoby – startowały samoloty syryjskie do ataku na Chan-Szejchun. W wyniku ataku rakietowego Stanów Zjednoczonych zniszczono szereg budynków i obiektów lotniskowych, magazyny amunicji, paliwa, uszkodzono 6 syryjskich samolotów bojowych, zginęło 5 żołnierzy, a kilka osób odniosło różnej ciężkości rany.

  W Moskwie i Damaszku potraktowano ten atak na Syrię jako agresję na suwerenne państwo. Zaś oficjalne władze państw zachodnich poparły ową akcję. Jednakże, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach przyjęła atak rakietowy marynarki wojennej USA na syryjską bazę lotniczą niejednoznacznie. Wielu ludzi uważa, że należało w każdym razie przeprowadzić obiektywne dochodzenie w sprawie incydentu w Chan-Szejchun z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, w tym także Rosji, Syrii i Iranu. Tylko po otrzymaniu pełnego i wyczerpującego raportu inspektorów ONZ i OPCW, można będzie przyjąć odpowiednią rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i domagać się ukarania sprawców.

  Niezależnie od wyników śledztwa w sprawie tej tragedii, wypadałoby zauważyć, że ostatnie działania wojenne Damaszku i Waszyngtonu niewiele różnią się od działań międzynarodowych terrorystów, do walki z którymi ośrodki te wzywają. Dokonywanie ataków rakietowo-bombowych na osiedla mieszkaniowe we własnych miejscowościach, albo na bazy lotnicze państw obcych – jest przestępstwem, i to nawet wówczas, gdy nie używa się broni chemicznej. Nawiasem pisząc, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i zachodniej koalicji (podobnie jak i Asad) nie liczą się z ofiarami ludzkimi w czasie szturmu na Mosul czy na podejściach do Rakki. Liczba zabitych i rannych wśród ludności cywilnej w wyniku nalotów zachodniej koalicji i ostrzałów artyleryjskich tych miast – wyliczana jest już w tysiącach. Zdarzyły się również „pomyłkowe” – rzekomo – naloty sił powietrznych koalicji na pozycje syryjskich wojsk rządowych (Dajr az-Zaur). Infrastruktura i osiedla mieszkalne w wyzwalanych przez Amerykanów i ich sojuszników miejscowościach są zniszczone aż do fundamentów, wskutek czego kolejne setki tysięcy uchodźców z Iraku i Syrii szukają schronienia w krajach sąsiednich i w Europie. Mówiąc obrazowo: amerykańscy „wyzwoliciele” zachowują się w krajach arabskich „niczym słonie w składzie porcelany”, tylko, że nie tłuką oni wyłącznie naczyń, lecz wyniszczają ludność i niszczą infrastrukturę. Dlatego też, w związku z akcją Stanów Zjednoczonych w Syrii w dniu 7 kwietnia br. nasuwa się, siłą rzeczy, pytanie, pochodzące ze znanego rosyjskiego utworu literackiego: „A kimże są sędziowie?” [2].

  Stanisław Iwanow

  Tłum./Пер. – Grzegorz Grabowski

  Przypisy tłumacza / Примечания переводчика:

  [1] – Baas (frakcja syryjska) – syryjski oddział regionalny partii Baas. W chwili obecnej partia kieruje rządem Syrii i jest „partią władzy” w tym państwie. W l. 1970-2000 roku na czele partii stał Hafez Asad. Od 2000 roku kieruje nią jego syn Baszar Asad. – Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Baas_(Syria)

  [2] – Monolog Czackiego „A kimże są sędziowe?” z komedii „Горе от ума” (1824) Aleksandra Sergiuszowicza Gribojedowa (którego przodek, Jan Grzybowski, przeniósł się na początku XVII w. z Polski do Rosji), przetłumaczonej w 1951 r. przez Juliana Tuwima pt. „Mądremu biada”. Przedmiotowe wyrażenie jest tożsame z Chrystusowym: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Ergo: prezydenci Stanów Zjednoczonych nie są tymi, którzy powinni teraz osądzać i piętnować zbrodnie innych (państw, przywódców).

  Źródło wersji polskiej / Источник польской версии: http://polski.blog.ru/225836035.html (13.04.2017).

  Tekst oryginalny / Оригинальный текст: Вашингтон выносит вердикт Дамаску и сам совершает не менее тяжкие преступления http://kurdistan.ru/2017/04/10/articles-29020_Vashington_vynosit_verdikt_Damasku_i_sam_sovershaet_ne_menee_tyazhkie_prestupleniya.html (10.04.2017).

  Na mocy dekretu Prezydenta Putina (z dn. 22.03.2017, nr 124) dr Stanisław M. Iwanow został włączony w skład Rady Naukowej przy Radzie Bezpieczeństwa Rosji.  Указом Президента Путина (от 22.03.2017, № 124 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703220043 ) д-р Станислав М. Иванов был включен в состав Научного совета при Совете Безопасности России.
  Stanisław Michałowicz Iwanow (ur. 1946 w Symferopolu, Krym) – płk w stanie spoczynku, doktor nauk historycznych, ekspert najwyższych rosyjskich organów państwowych, absolwent m.in. elitarnej Akademii Wojskowo-Dyplomatycznej Armii Radzieckiej w Moskwie (1974) i studiów podyplomowych w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji (2005), wiodący pracownik naukowy Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (ang. Institute of World Economy and International Relations, IMEMO), a także (na pół etatu) wiodący pracownik naukowy Instytutu Studiów Orientalnych RAN, autor dysertacji pt. „Międzynarodowy aspekt problemu samostanowienia Kurdystanu Irackiego”.  Станислав Михайлович Иванов (род. 1946 в Симферополе, Крым) – полковник в отставке, доктор исторических наук, эксперт высших государственных органов, выпускник, к примеру, элитной Военно-дипломатической академии Советской Армии в Москве (1974) и курсов повышения квалификации при Дипломатической академии МИД России (2005), с июня 2009 г. ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, и также (по совместительству) ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, автор диссертации: «Международный аспект проблемы самоопределения Иракского Курдистана». Фото: rosinform.ru

  Вашингтон выносит вердикт Дамаску и сам совершает не менее тяжкие преступления

  Атаки ВВС Сирии на окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года привели к разрушениям жилого сектора, больницы, гибели свыше 72, ранениям и отравлениям нескольких сотен мирных жителей, в числе которых оказалось значительное число женщин и детей. Согласно свидетельствам пострадавших и очевидцев, а также по ряду внешних признаков и результатам вскрытия погибших в турецких медицинских учреждениях установлено, что смерть большинства жертв наступила в результате их поражения боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия – зарином. В предыдущие годы, как минимум, трижды международные организации фиксировали применение правительственными войсками Сирии зарина (21.03.2013 г. в пригороде Дамаска ракетами "земля-земля" было поражено свыше тысячи человек), еще в пяти случаях источник применения ОВ не был установлен. Инспектора ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к сбору и анализу информации об этом инциденте, пока воздерживаясь от каких-либо комментариев и предварительных выводов.

  Официальные представители сирийского правительства и Минобороны России признали участие ВВС Сирии в атаке на северную часть г. Хан-Шейхун, где, по их данным, дислоцировались боевики оппозиции, находились склад боеприпасов и скопление боевой техники. Якобы, попадание одной из ракет в цех по производству фугасов, начиняемых боевыми отравляющими веществами, могло привести к заражению окружающей среды и поражению мирных граждан. Эта информация пока не подтверждается данными объективного контроля (снимки беспилотников, космической разведки) и свидетельствами очевидцев. Видеокадры с места происшествия также не зафиксировали боевиков, военных объектов, инженерных сооружений, складских и производственных помещений, поврежденной боевой техники, взорванных фугасов или контейнеров с компонентами химического оружия. На снимках можно наблюдать лишь жилые дома, узкие улицы, проезжую часть с воронкой от взрыва, пострадавших от газов жителей. Независимые эксперты скептически отнеслись к версии МО России, поскольку, по их мнению, попадание авиабомбы или ракеты в химический фугас или контейнер с его компонентами, скорее всего, уничтожило бы эти химические вещества.

  Многие обозреватели подчеркивают, что Башару Асаду политически невыгодно было отдавать приказ на применение химического оружия. С этим доводом можно согласиться, однако исключать того, что скрытые от уничтожения остатки ОВ могли быть применены сирийскими генералами-сторонниками продолжения войны с оппозицией не следует. Дело в том, что достигнутое с таким трудом 30 декабря 2016 г. относительное перемирие в Сирии явно не устраивает алавитский клан и баасистскую верхушку [1] в окружении Башара Асада. Они, как и их спонсоры в Тегеране, прекрасно понимают, что любой мирный процесс по урегулированию конфликта в Сирии приведет к отстранению от власти не только Башара Асада, но и представляемое им алавитское меньшинство, а бывшая партия власти Баас будет запрещена, как это уже имело место в Ираке. Более того, не исключаются судебные и внесудебные преследования, расправы и репрессии новых властей по отношению к нынешним сирийским чиновникам и силовикам. В итоге, Ирану и ливанской "Хизбалле" придется уйти из Сирии. Поэтому в окружении Асада весьма сильные позиции сохраняют "ястребы" – сторонники продолжения гражданской войны до полного разгрома оппозиции. Именно они и могли спровоцировать новый виток напряженности между Дамаском и Западом.

  Уже на следующий день, 5 апреля 2017 года, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Великобритания, США и Франция представили проект резолюции с призывом немедленно провести расследование этого трагического инцидента и принять соответствующие меры. Однако представители России и Китая посчитали, что необходимости в резолюции такого содержания нет. Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия придерживается четкой и однозначной позиции: использование химического оружия кем бы то ни было абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах. Он подчеркнул, что виновные в совершении подобных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Он также высказался за проведение объективного расследования группой следователей, которая будет утверждена Советом Безопасности ООН и призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказаться от практики "дистанционных следственных действий". Представитель Сирии также решительно отверг обвинения США и Великобритания и ряда других стран в адрес своей страны, заявив, что Дамаск также заинтересован в беспристрастном расследовании случившегося и просит немедленно направить на место события экспертов ОЗХО.

  Тем не менее, президент США Дональд Трамп посчитал, что имеющихся данных очевидцев с места трагедии в Хан-Шейхуне достаточно, чтобы обвинить Дамаск в очередном случае применения им химического оружия и нанести ответный удар. В ночь на 7.04.2017 г. корабли ВМС США в Средиземном море выпустили 59 ракет "Томогавк" по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс, откуда якобы взлетали сирийские самолеты для атаки Хан-Шейхуна. В результате ракетного удара США были разрушены ряд зданий и аэродромных сооружений, склады боеприпасов, ГСМ, повреждены 6 сирийских боевых самолетов, погибло 5 военнослужащих и несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

  В Москве и Дамаске расценили этот удар по Сирии как агрессию против суверенного государства. Официальные власти западных государств поддержали эту акцию. Однако, общественность США и ряда других стран восприняла ракетный удар ВМС США по сирийской авиабазе неоднозначно. Многие считают, что надо было бы в любом случае провести объективное расследование инцидента в Хан-Шейхуне с участием представителей всех заинтересованных сторон, включая Россию, Сирию и Иран. Только получив полное и исчерпывающее заключение инспекторов ООН и ОЗХО, можно будет принимать соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН и требовать наказания виновных.

  Независимо от исхода расследования этой трагедии, хотелось бы отметить, что последние военные действия Дамаска и Вашингтона мало чем отличаются от действий международных террористов, с которыми они призывают бороться. Наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам своих населенных пунктов даже без применения химического оружия или по авиабазам иностранных государств – это уже преступление. Кстати, ВВС США и западной коалиции, при штурме Мосула или на подступах к Ракке, также как и Асад, не считаются с человеческими жертвами. Число погибших и раненых от авиаударов западной коалиции и артиллерийских обстрелов в этих городах среди мирного населения исчисляется уже тысячами. Были и якобы "ошибочные" бомбардировки ВВС коалиции позиций сирийских правительственных войск (Дэйр эз-Зор). Инфраструктура и жилые кварталы освобождаемых американцами и их союзниками населенных пунктов разрушаются до основания и новые сотни тысяч беженцев из Ирака и Сирии ищут приюта в соседних странах и Европе. Образно говоря, американские "освободители" ведут себя в арабских странах "как слоны в посудной лавке", только бьют не посуду, а уничтожают население и инфраструктуру. Поэтому в связи с акцией США в Сирии 7 апреля т.г. напрашивается естественный вопрос из нашего известного литературного произведения: "А судьи кто?" [2].

  Станислав Иванов

  Примечания польского переводчика:

  [1] – Баас (сирийская фракция) – сирийское региональное отделение партии Баас. В настоящий момент партия возглавляет сирийское правительство и является „партией власти” в этом государстве. С 1970 по 2000 год партию возглавлял Хафез Асад. С 2000 года руководство партией осуществляется его сыном Башаром Асадом. – См.: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Баас_(сирийское_региональное_отделение

  [2] – Монолог Чацкого „А судьи кто?” из комедии „Горе от ума” (1824) Александра Сергеевича Грибоедова (предок которого, Ян Гжибовский, польск. Jan Grzybowski, в начале XVII века переселился из Польши в Россию); данное выражение означает то же самое, что и Христовая фраза: „кто из вас без греха, первый брось на нее камень”. Ergo: президенты США не являются теми, которые должны теперь судить и клеймить преступления других (государств, руководителей).

  Источник: http://kurdistan.ru/2017/04/10/articles-29020_Vashington_vynosit_verdikt_Damasku_i_sam_sovershaet_ne_menee_tyazhkie_prestupleniya.html (10.04.2017).

  Zob. także/См. также:

  Тиллерсон: уход Асада должен происходить организованно, это займет время (Tillerson: odejście Asada powinno nastąpić w sposób zorganizowany, co zajmie trochę czasu)  http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4178396 (12.04.2017).

  Станислав Иванов, Федерализация Сирии – путь к ее спасению (Stanisław Iwanow, Federalizacja Syrii drogą do jej ocalenia) http://kurdistan.ru/2016/04/27/articles-26363_Federalizaciya_Sirii.html (27.04.2016).

  O pyrrusowym zwycięstwie Asada. О пирровой победе Асада http://polski.blog.ru/223775283.html (09.12.2016).

  Czy wygrana Trumpa da nam pokój? Обеспечит ли победа Трампа мир? http://polski.blog.ru/222392067.html (30.10.2016).

  Nie da się pokonać ISIL na wojnie. Победить ИГИЛ войной невозможно http://polski.blog.ru/220982019.html (29.01.2016).

  Czy Rosja wywalczy pokój w Syrii? Добьётся ли Россия мира в Сирии? http://polski.blog.ru/218733747.html (15.10.2015).

  O współczesnym ludobójstwie. О современном геноциде http://polski.blog.ru/218580531.html (20.09.2015).